همکاری در پروژه های اجرایی درحوزه پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات الکترومغناطیس

1 بانک مسکن
2 بانک مرکزی
3 بانک انصار
4 آرین ماهواره
5 بانک قوامین
6 ملی
7 موسسه مالی و اعتباری کوثر
8 نفت مناطق مرکزی
9 بانک رفاه
10 فاوا نفت
11 بانک کشاورزی
12 موسسه مالی و اعتباری میزان
13 حوزه علمیه

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست